Parafia pod wezwaniem Ducha Świętego w Śremie
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Menu
Katecheza przedmałżeńska
- kmalzenska2014.png
Katecheza chrzcielna
- kchrzcielna.png
Poradnia rodzinna
- poradnia_rodzinna.png
Grupa Modlitwy O.Pio
- ojciec_pio.png
Skrzynka intencji modlitewnych

- intencje.png

Telewizja Lumen
Akcja katolicka
- akcja_katolicka.png
Schola Parafialna ANIMANDO
- chor.png
Chórek dziecięcy Duszki Boże
- chorek_dzieciecy.png
Krąg Biblijny

- krag_biblijny.png

Portal Deon.pl
- deon.png
Statystyki
Statystyki
Licznik odwiedzin:
0322736
Dzisiaj:
26
Gości on-line:
0
Twoje IP:
50.19.136.255
Wakacje z Bogiem

czytaj więcej

Wakacje z Bogiem

odpoczynek

czytaj więcej

odpoczynek

Jezus czeka!

czytaj więcej

Jezus czeka!

Nawracajcie sie

czytaj więcej

Nawracajcie sie

201304 - Budowa Świątyni

czytaj więcej

201304 - Budowa Świątyni

Światło Ducha

czytaj więcej

Światło Ducha

Example Frame
Aktualności
 
˝Jeżeli nie uwierzycie, nie zrozumiecie˝ (Iz 7,9)
2015-08-28
˝Jeżeli nie uwierzycie, nie zrozumiecie˝ (Iz 7,9)
Wiemy, że w sercu każdego człowieka jest głęboko zakorzenione pragnienie miłości i nigdy nie kończącego się szczęścia. Przez to pragnienie kochający Bóg wzywa nas, abyśmy ze wszystkich swoich sił dążyli do pełni szczęścia, czyli do zjednoczenia się z Nim w miłości. Droga do jedności człowieka z Bogiem jest drogą wiary, która zakończy się w chwili śmierci. W tym najważniejszym momencie ziemskiego życia dopełni się i utrwali na całą wieczność nasze zbawienie albo potępienie. "Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne" (Ga 6,7-8).
 
O modlitwie w rodzinie
2015-08-26
O modlitwie w rodzinie
Najczęstsze narzekanie chrześcijan dotyczy właśnie czasu: "powinienem więcej się modlić...; chciałbym tak uczynić, ale często brakuje mi czasu". Nieustannie słyszymy te słowa. Ten żal jest niewątpliwie szczery, bo ludzkie serce zawsze poszukuje modlitwy, nawet o tym nie wiedząc; a jeżeli jej nie znajduje, nie ma pokoju. Lecz, aby modlitwa i serce się spotkały, musimy pielęgnować w naszych sercach żarliwą miłość do Boga, miłość uczuciową.
 
Nie podcinajmy korzeni, z których wyrastamy!
2015-08-26
Nie podcinajmy korzeni, z których wyrastamy!
W doroczną uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej powraca do nas janowa Ewangelia o zaślubinach w Kanie Galilejskiej. Wśród postaci tam obecnych widzimy Maryję, a także Jezusa i Jego uczniów. Święty Jan Paweł II w homilii wygłoszonej właśnie tutaj, na Jasnej Górze, wskazywał, że to szczególne ewangeliczne wydarzenie z początków publicznej działalności Jezusa w Galilei, można – przez pewną analogię, przez pewne skojarzenie – odczytywać również w kontekście samych początków wiary w Polsce.
 
Najważniejsza więź
2015-08-26
Najważniejsza więź
Nie dla wszystkich ludzi oczywisty jest powód, dla którego nasza więź z Bogiem powinna być dla nas ważniejsza niż nasze więzi z bliźnimi. Dlaczego Stwórca chce, by więź z Nim miała pierwszeństwo nawet przed więzią z małżonkiem, dzieckiem, rodzeństwem czy serdecznym przyjacielem? Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że jedynie Bóg może nas nauczyć kochać w każdej sytuacji i każdego człowieka, czyli także kogoś, kto przeżywa poważny kryzys, kto nie chce czy nie potrafi kochać, kto wyrządza nam krzywdę czy kogo z innych jeszcze względów trudno kochać. Po drugie, gdyby więź z Bogiem nie była dla nas najważniejsza, wtedy zaczęlibyśmy absolutyzować jakiegoś człowieka i pokładać w nim nadzieje, których nie byłby w stanie spełnić.
 
Czy Bóg jest sprawcą zła?
2015-08-19
Czy Bóg jest sprawcą zła?
Kto zatem mówi, że nie ma Boga, jest głupi, naprawdę pozbawiony myśli i rozsądku. Staje się zaś podobny do takiego i nie ustępuje mu w głupocie ten, kto twierdzi, że Bóg jest sprawcą nieszczęść. Na równi stawiam ich błąd, ponieważ obaj tak samo odrzucają Tego, który jest dobry. Jeden twierdzi, że Go w ogóle nie ma, a drugi ogłasza, że nie jest On dobry. Jeśli bowiem jest sprawcą nieszczęść, to oczywiście nie jest dobry. Tak więc z obu stron zaprzecza się Boga. Skąd zatem, pyta on, pochodzą choroby? Skąd przedwczesne śmierci? Skąd całkowite zniszczenia miast, rozbicia okrętów, wojny, zarazy? To przecież, mówi, są rzeczy złe, a wszystko to są dzieła Boga. Kogo więc mamy za to obwiniać, jeśli nie Boga? Skoro
 
Abp Stanisław Gądecki.  Czcij twego ojca i twoją matkę.  IV przykazanie Dekalogu (Katedra Poznańska – 12.07.2015).
2015-07-14
Abp Stanisław Gądecki. Czcij twego ojca i twoją matkę. IV przykazanie Dekalogu (Katedra Poznańska – 12.07.2015).
Trzy pierwsze przykazania w katolickiej formie Dekalogu regulują nasze relacje z Bogiem. Te trzy przykazania Jezus streścił w jednym. Na pytanie, jakie jest pierwsze przykazanie, Jezus odpowiada: "Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował [agapezeis] Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą".
Pozostałe siedem przykazań regulują nasze relacje z bliźnimi. One również zostały zsyntetyzowane przez Jezusa w jednym przykazaniu: "Będziesz miłował [agapezeis] swego bliźniego jak siebie samego" (Mk 12,29-31).

Święty Paweł Apostoł nawiązuje do tego w następujący sposób: "Kto... miłuje [agapon] bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa" (Rz 13,8-10).

Według podziału katolickiego na pierwszej tablicy były umieszczone 3 przykazania, dotyczące naszych obowiązków względem Boga. Na drugiej tablicy było 7 przykazań, dotyczących naszych obowiązków względem ludzi (podział św. Augustyna).
Według podziału żydowskiego na pierwszej tablicy umieszczono 5 przykazań dotyczących obowiązków względem Boga (których liczba 5 jest rezultatem pomnożenia naszych trzech pierwszych przykazań). Na drugiej tablicy znajdowało się dalszych 5 przykazań, dotyczących naszych obowiązków względem ludzi. Druga tablica rozpoczynała się od nakazu: "Czcij twego ojca i twoją matkę".

1. IV PRZYKAZANIE

Czwarte przykazanie dociera do nas – podobnie jak poprzednie – w dwóch wersjach, jednej, zawartej w Księdze Wyjścia i drugiej, pochodzącej z Księgi Powtórzonego Prawa.

"Czcij twego ojca i twoją matkę,
aby długo trwały dni twojego życia
na ziemi, którą daje ci Jahwe, twój Bóg"
(Wj 20,12)

"Czcij twego ojca i twoją matkę,
jak ci nakazał Jahwe, twój Bóg,
by długo trwały dni twojego życia
i aby ci się dobrze powodziło
na ziemi, którą daje ci Jahwe, twój Bóg"
(Pwt 5,16).
 
Grzech, ciemność, kłamstwo
2015-07-14
Grzech, ciemność, kłamstwo
Podczas Mszy świętej mówimy: "Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata", ale, jak wiemy, Ewangelia Św. Jana mówi o "grzechu" świata (1, 29); w końcowym i podsumowującym fragmencie stwierdza zaś, iż Duch "przekona świat o grzechu" (16, 8).

Czym jest "grzech"? Odpowiadamy, że fundamentalnie złym postępowaniem. Oczywiście, Św. Jan wie, że istnieją również poszczególne grzechy, na przykład kiedy mówi w 20, 23; "Których grzechy zatrzymacie, są im zatrzymane", a zatem dobrze wie, iż wiele jest różnych rodzajów niewłaściwego postępowania. Niemniej jednak sprowadza je do wspólnego mianownika, ponieważ, jak wyjaśnia w 16, 8-9, ich źródłem okazuje się to jedno: "Przekona świat o grzechu... O grzechu - bo nie wierzą we Mnie". Według Ewangelii św. Jana, głównym grzechem jest to, że nie przyjmuje się Syna Bożego pośród nas, ze wszelkimi tego skutkami.


 
Jakoś to będzie
2015-07-14
Jakoś to będzie
Nie bierz nic na drogę. Jakoś to będzie. Nie martw się. A jednak mam kłopot z dzisiejszą Ewangelią. Bo wydaje mi się, że żyjemy na innej planecie niż Jezus i apostołowie.
"I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę" (Mk 6, 8)
Jezus wysyła apostołów z misją. Więcej jednak mówi im o tym, jak mają spełniać tę misję, niż co mają głosić i robić. Chociaż o tym ich też wcześniej pouczył, bo jednak wzywali do nawrócenia, wyrzucali złe duchy i uzdrawiali chorych. Natomiast Ewangelista Marek dużo uwagi poświęca formie, postawom i obchodzeniu się z ludźmi w trakcie wykonywania misji.
Przede wszystkim, apostołowie są w drodze, a nie tkwią w jednym miejscu. Idą w nieznane, poza swoją rodzinę i znajomych. To rzecz ryzykowna, a czasem nawet niebezpieczna. Jezus wyposaża ich w coś, czego nie można kupić: władza nad chorobami i złymi duchami. Nie powinni się w niczym wyróżniać ani przykuwać szczególnej uwagi swoim wyglądem i stanem posiadania. Mają być prości i zwyczajni.
 
Sakramenty dziś?
2015-06-27
Sakramenty dziś?
Obecność Jezusa w sakramentach jest kontynuacją tajemnicy Wcielenia. Ponad dwa tysiące lat temu Odwieczne Słowo Boże stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14) i odtąd pozostaje z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20). Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13, 8) jest w zasięgu ręki, dotykalny, namacalny w sakramentach Kościoła.

Dzisiaj wielu, zwłaszcza młodych ludzi stawia pytania: Po co chodzić do Kościoła? Po co sakramenty? Przecież bardziej zbliżam się do Boga w ciszy, samotności, na łonie natury, niż uczestnicząc (najczęściej bezmyślnie) w liturgii? Stwierdzenie to nie jest prawdziwe do końca. To tak, jakbyśmy zadowolili się zapachem kawy, nie kosztując jej. Spotkanie z Jezusem w ciszy, samotności przypomina może wdychanie zapachu, ale nie jest kosztowaniem, smakowaniem. Nadstawiamy wtedy uszy na Jego słowo, ale nie pozwalamy Mu się dotykać, uzdrawiać, przemieniać. Rezygnując z kontaktu bezpośredniego, zadowalamy się namiastką. W ten sposób zamiast zbliżać się do Boga, możemy coraz bardziej od Niego się oddalać.
 
Biuro Parafialne

Wtorek: 1730 - 1900
Środa: 900 - 1100
Piątek: 900 - 11
00


Lipiec - sierpień
Wtorek: 1730 - 1900
Piątek: 1000 - 1100

Msze Święte

NIEDZIELA:
8
00 Park Odlewnika
900  ul. Wyszyńskiego
1000 - Pysząca
1100 - ul. Wyszyńskiego  dzieci
1200 -  Park Odlewnika
1500 Park Odlewnika
1700  Park Odlewnika

DNI POWSZEDNIE:

900   ul. Wyszyńskiego    

1700  Park Odlewnika

ŚWIĘTA:
900  Park Odlewnika
1100  ul. Wyszyńskiego
1700  Park Odlewnika
1800 - Pysząca

Czytaj z nami
- evangelia.png
Przypominamy

- nauczanie_jpii.png

Lista subskrybentów
Wyszukiwarka
Budowa kościoła

Budowa kościoła pw. Mądrości Bożej

Kronika parafialna

Kronika parafialna

Pielgrzymki

- pielgrzymki.png

Kalendarz
30 sierpnia 2015
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Benona, Jowity, Szczęsnego
Adoracja Eucharystyczna
- adoracja.png
Portal Faustyna.pl

- faustyna.png

Kromka Słowa Bożego

- kromka.png

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego, ul. Grunwaldzka 20, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskietel.: 61 66 90 690, email: parafia@duch-srem.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI